Przeskocz do treści

   Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób z zespołem Downa „SZANSA”  

Jesteśmy rodzicami dzieci z zespołem Downa w różnym wieku, jednak wszyscy mamy w życiu ten sam cel: dążenie do jak największego usamodzielnienia się naszych dzieci. Dlatego właśnie 18 lat temu założyliśmy nasze Stowarzyszenie i od tego czasu prężnie działamy na rzecz rozwoju, edukacji i rehabilitacji naszych podopiecznych. Szansa jest tez dla nas miejscem wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się radościami i problemami związanymi z wychowywaniem dziecka z zespołem Downa.

Zadania na rzecz dzieci z zespołem Downa oraz ich rodzin realizujemy od początku naszej działalności, modyfikując je tak, aby jak najpełniej odpowiadały potrzebom tej grupy społecznej. Planowane działania w większości są kontynuacją działań realizowanych w latach poprzednich. Sądząc po stale rosnącej frekwencji są rodzicom i ich dzieciom potrzebne i przynoszą dobre efekty. Dziś mamy pod stałą opieką ponad 40 rodzin dzieci z zespołem Downa z całego województwa śląskiego oraz wiele osób korzystających doraźnie i wybiórczo z pewnych aspektów naszej działalności. Co roku poszerzamy nasza ofertę o kolejne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci, warsztaty czy szkolenia dla ich rodziców odpowiadając na ich aktualne i zmieniające się  potrzeby. Rodzaj i forma zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie jest zawsze odpowiedzią na potrzeby dzieci zgłaszane przez ich rodziców.

Pomagamy również rodzicom, zaadoptować się do trudnej sytuacji, jaką jest wychowywanie dziecka niepełnosprawnego oraz podjąć jak najwcześniej konkretne działania wspomagające jego rozwój. Dzięki organizowanym przez Stowarzyszenie spotkaniom i grupom wsparcia, rodzice nie czują się już tak bardzo osamotnieni i chętniej podejmują się trudnego zadania jakim jest wychowanie dziecka z zespołem Downa nie rezygnując przy tym całkowicie ze swojego dotychczasowego życia.