ZARZĄD I CZŁONKOWIE

Prezes
Beata Górny tel. 604050772
beata.gorny@szansa.katowice.pl

Wiceprezes
Katarzyna Michna
katarzyna.michna@szansa.katowice.pl

Skarbnik
Wiesława Krzemień
wieslawa.krzemien@szansa.katowice.pl

Sekretarz
Dorota Gruszczyńska
dorota.gruszczynska@szansa.katowice.pl

Członkowie zarządu
Joanna Karaś
joanna.karas@szansa.katowice.pl

Barbara Kołodziej
kolodziej.basia@op.pl

Justyna Lukoszek
justyna.lukoszek@szansa.katowice.pl

Członkowie wspierający
Karolina Bieniek
karolina.bieniek@szansa.katowice.pl

Ewa Lisczcyk
ewa.lisczyk@szansa.katowice.pl

Beata Szołdrowska
beata.szoldrowska@szansa.katowice.pl

Anetta Musiał – Paździora
anetta.musialpazdziora@szansa.katowice.pl

Komisja rewizyjna:
Brzózka Piotr
Laksa Marlena
Wolak Franciszek