PROJEKTY

21 sierpnia 2023 rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego „Integracyjny wyjazd rodzinny”. „Dofinansowano ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego”. W ramach realizacji tego zadania zaplanowany jest weekendowy integracyjny wyjazd rodzinny.
Więcej

1 marca 2023 rozpoczęliśmy realizację projektu „Zajęcia terapeutyczno – edukacyjne szansą na usamodzielnienie w życiu społecznym Osób z Zespołem Downa” dzięki współfinansowaniu Miasta Katowice.
Więcej

1 grudnia 2022 nasze Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Wsparcie edukacyjno- terapeutyczne dla osób z Zespołem Downa, podopiecznych Stowarzyszenia Szansa” w ramach jesiennej edycji konkursu grantowego Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Więcej