Misja

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa” od początku swojej działalności realizuje zadania na rzecz osób z Zespołem Downa oraz ich rodzin, modyfikując je tak, aby jak najpełniej odpowiadały potrzebom tej grupy społecznej. Działania te przynoszą bardzo dobre efekty i sądząc po stale rosnącej frekwencji są rodzicom i ich dzieciom potrzebne. Dziś mamy pod stałą opieką ponad czterdzieści rodzin osób z zespołem Downa z całego województwa śląskiego oraz wiele osób korzystających doraźnie i wybiórczo z pewnych aspektów naszej działalności. Co roku poszerzamy naszą ofertę o kolejne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, wyjazdy wakacyjne i integracyjne oraz warsztaty czy szkolenia dla ich rodziców. Rodzaj i forma zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie jest zawsze odpowiedzią na bieżące potrzeby naszych podopiecznych i ich rodziców. Pomagamy również rodzicom zaadoptować się do trudnej sytuacji, jaką jest wychowywanie dziecka niepełnosprawnego oraz podjąć jak najwcześniej konkretne działania wspomagające jego rozwój. Dzięki organizowanym przez Stowarzyszenie spotkaniom i warsztatom rodzice nie czują się już tak bardzo osamotnieni i chętniej podejmują się trudnego zadania jakim jest wychowanie dziecka z zespołem Downa, nie rezygnując przy tym całkowicie ze swojego dotychczasowego życia.