Historia

Historia Powstania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa” powstało z inicjatywy Beaty Zipper – Maliny, mamy półtorarocznej wtedy Agaty z Zespołem Downa. Pierwsze spotkanie nieformalnej grupy rodziców dzieci z Zespołem Downa odbyło się we wrześniu 2000 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno – Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach przy ul. Ułańskiej. Propozycja dalszych spotkań i wspólnego działania na rzecz dzieci spotkała się z dużym odzewem ze strony rodziców, dlatego pojawił się pomysł powołania do życia stowarzyszenia, które nadałoby wszystkim działaniom ram organizacyjno prawnych. Powstaje Statut Stowarzyszenia, określający ogólny zarys działalności oraz prawa i obowiązki członków. Statut zostaje zatwierdzony w listopadzie 2000 roku. Podczas tego spotkania powstaje również nazwa i logo Stowarzyszenia. W spotkaniu założycielskim biorą udział 22 osoby, członkowie rodzin dzieci z Zespołem Downa. Odpowiednio przygotowane dokumenty zostają złożone w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Z inicjatywy Beaty Zipper – Maliny zostaje utworzona również „Grupa Wsparcia”. Jej zadaniem ma być udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom nowonarodzonych dzieci z zespołem Downa. Podczas spotkań Grupy Wsparcia w skład której wchodzą cztery mamy oraz siostra dziewczynki z Zespołem Downa, powstaje poradnik pt. „Gdy rodzi się dziecko z zespołem Downa”. Broszura trafia na odziały położnicze w większości śląskich szpitali. Stowarzyszenie „Szansa” zostaje zarejestrowane w marcu 2001 roku i od tej chwili oficjalnie rozpoczyna swoją działalność. Pierwsze Walne Zebranie Członków stowarzyszenia odbyło się w kwietniu 2001 roku. Prezesem stowarzyszenia zostaje wybrana Beata Zipper -Malina, która będzie pełnić tą funkcję przez kilkanaście lat działania stowarzyszenia. W 2006 roku stowarzyszenie” Szansa” uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego. Od 2008 roku głównym miejscem naszej działalności staję się lokal mieszczący się w Świętochłowicach przy ul. Korfantego 3.