Przeskocz do treści

Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół osób z zespołem Downa SZANSA  z działalności w roku 2017

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ I NIEODPŁATNĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO OBEJMUJE:

1. PKD 85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ,

2. PKD 86.90.A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA,

3. PKD 86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,

4. PKD 87.30.Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

5. PKD 88.10.Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

6. PKD 58.11.Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK,

7. PKD 58.14.Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW,

8. PKD 58.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,

9. PKD 85.10.Z - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE,

10. PKD 85.20.Z - SZKOŁY PODSTAWOWE,

11. PKD 85.31.A - GIMNAZJA,

12. PKD 85.32.C - SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY,

13. PKD 85.51.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH,

14. PKD 85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE,

15. PKD 93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA,

16. PKD 23.41.Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH,

17. PKD 23.69.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU,

18. PKD 68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI.

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO OBEJMUJE :

1. PKD 94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,

2. PKD 85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ,

3. PKD 85.51.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH,

4. PKD 85.52.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ,

5. PKD 85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE,

6. PKD 86.90.A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA,

7. PKD 86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,

8. PKD 88.10.Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

9. PKD 88.99.Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,

10. PKD 58.11.Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK,

11. PKD 58.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,

12. PKD 63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ,

13. PKD 63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,

14. PKD 90.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH,

15. PKD 90.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH,

16. PKD 93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA.

Najważniejsze kierunki działań

1. WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA POPRZEZ ORGANIZOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH GRUPOWYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH,

2. INTEGRACJA Z NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKIEM POPRZEZ WSPÓLNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, RODZINNY WYJAZD WAKACYJNY

3. UDZIELENIE WSZECHSTRONNEGO WSPARCIA RODZICOM DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA POPRZEZ ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ ZE SPECJALISTAMI ORAZ SZKOLEŃ I WARSZTATÓW MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA W ROLI RODZICA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Opis działań podjętych w roku 2017

1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa grupowych i indywidualnych, w których uczestniczyli wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Wszystkie zajęcia odbywały się w wynajętym lokalu mieszczącym się w Świętochłowicach przy ul. Korfantego 3.

Zajęcia grupowe: terapia płynności mowy, gimnastyka korekcyjna, zajęcia manualno-plastyczne (lepienie z gliny), muzykoterapia, terapia płynności mowy dla dzieci starszych, ZUMBA, taniec towarzyski, grupa teatralna, grupa wokalno-muzyczna SZANSA BAND, sensoplastyka dla dzieci młodszych.

Zajęcia indywidualne: nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej - dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, terapia logopedyczna i pedagogiczna - rozwój społeczny i komunikacja (TUS), edukacja matematyczna prowadzona metodą Montessori – dla dzieci szkolnych

Działania prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rodzin dzieci z zespołem Downa mają charakter cykliczny. Od 17 lat kontynuujemy nasze zadania modyfikując je i dostosowując do wciąż rosnących i zmieniających się z wiekiem dzieci potrzeb.

2.Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów:

4.01.-8.01.2017. Turnus Logopedyczny dla „szansowych Maluchów” do Miedzybrodzia Bialskiego dla 6 rodzin i 2 terapeutów(psycholog i logopeda)

14-18.01.2017. zimowisko młodzieżowe - integracyjny wyjazd zimowy do Zwardonia dla 14 uczestników oraz 3 opiekunów.

23.07.- 5.08.2017. Młodzieżowy Obóz Integracyjny „Wakacje w siodle” do Odolanowa dla 16 uczestników i 4 opiekunów. Obóz odbywał się w Ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym LBN HUTA.

17.09.2017. - Integracyjny Rodzinny Rajd Górski na Stożek.

3.Organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, mający na celu promowanie akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych

Kurs Tańca Towarzyskiego oraz ZUMBA dla dzieci starszych – zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu po 2h przez cały rok szkolny.

W ramach współpracy z Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach taneczno-ruchowych 2 razy w miesiącu po 2 godziny.

12.03.2017. z okazji XII Światowego Dnia Osób z zespołem Downa zorganizowaliśmy Drugi Charytatywny Maraton Zumby.

21.03.2017 również z okazji XII Światowego Dnia Osób z zespołem Downa odbyło się przedstawienie muzyczno-taneczne pt „21 VIP” przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia biorących udział w zajęciach teatralnych. Pokaz odbył się w teatrze ROZBARK w Bytomiu i został ponownie zaprezentowany z okazji Dni Otwartych Teatru w czerwcu.

Przy okazji pokazu zaprezentowaliśmy autorską wystawę przygotowaną przez nasze Stowarzyszenia pt. „21 uczuć zespołu Downa” prezentującą 23 fotografie przedstawiające osoby z zespołem Downa w relacji ze swoimi najbliższymi. Wystawa została bardzo ciepło przyjęta przez publiczność.

W ramach projektu Muzyczny Inkubator przez cały semestr letni odbywały się zajęcia grupy wokalno-muzycznej SZANSA BAND, którego zwięczeniem był koncert finałowy na Akademii Muzycznej w Katowicach 9.06.2017.

11.06.2017. zorganizowaliśmy integracyjny Piknik Rodzinny w parku Przygód i Atrakcji w Wilkowicach dla całych rodzin naszych podopiecznych.

1.12.2017. odbyła się zabawa Andrzejkowa dla dzieci i młodzieży.

W okresie przedświątecznym odbyło się również wspólne pieczenie pierników (10.12), a z okazji Mikołaja wyjście do kina (17.12) dla dzieci starszych i młodszych.

Wystawa fotograficzna pt. „21 uczuć zespołu Downa, czyli najpiękniejsza lekcja Miłości” Kolejne odsłony wystawy odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej oraz w Chorzowskim Centrum Kultury.

4. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy osobom niepełnosprawnym: Grupy Wsparcia, spotkania integracyjne, poradnictwo, wsparcie indywidualne mające na celu poprawę funkcjonowania w roli rodzica i rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego.

5. prowadzenie działalności informacyjnej mającej na celu oswajanie społeczeństwa z wizerunkiem osoby z zespołem Downa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu (wydawanie plakatów, ulotek, kalendarza ze zdjęciami dzieci z zespołem Downa)