Przeskocz do treści

Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół osób z zespołem Downa SZANSA

z działalności w roku 2020

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:

 1. Pkd 85.60.z - działalność wspomagająca edukację,
 2. Pkd 86.90.a - działalność fizjoterapeutyczna,
 3. Pkd 86.90.e - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej  niesklasyfikowana,
 1. Pkd 87.30.z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 1. Pkd 88.10.z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 1. Pkd 58.11.z - wydawanie książek,
 2. Pkd 58.14.z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 3. Pkd 58.19.z - pozostała działalność wydawnicza,
 4. Pkd 85.10.z - wychowanie przedszkolne,
 5. Pkd 85.20.z - szkoły podstawowe,
 6. Pkd 85.31.a - gimnazja,
 7. Pkd 85.32.c - szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
 8. Pkd 85.51.z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 9. Pkd 85.59.b - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 10. Pkd 93.29.z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 11. Pkd 23.41.z - produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,
 12. Pkd 23.69.z - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
 13. Pkd 68.20.z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje :

 1. Pkd 94.99.z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 85.60.z - działalność wspomagająca edukację,
 2. Pkd 85.51.z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 3. Pkd 85.52.z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 4. Pkd 85.59.b - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 5. Pkd 86.90.a - działalność fizjoterapeutyczna,
 6. Pkd 86.90.e - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 88.10.z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 1. Pkd 88.99.z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 58.11.z - wydawanie książek,
 2. Pkd 58.19.z - pozostała działalność wydawnicza,
 3. Pkd 63.11.z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 1. Pkd 63.99.z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. Pkd 90.01.z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 3. Pkd 90.02.z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 4. Pkd 93.29.z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Najważniejsze kierunki działań

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem downa poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć terapeutycznych grupowych oraz indywidualnych,
 2. Integracja z najbliższym środowiskiem poprzez wspólne imprezy okolicznościowe, rodzinny wyjazd wakacyjny
 3. Udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzicom dzieci z zespołem downa poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami oraz szkoleń i warsztatów mających na celu poprawę funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego.

Opis działań podjętych w roku 2020 – Nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży z zespołem downa oraz ich rodzin kontynuujemy od 20 lat, modyfikując je i dostosowując do wciąż rosnących i zmieniających się z wiekiem dzieci potrzeb.

 1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa grupowych i indywidualnych.

Wszystkie zaplanowane zajęcia, które mają charakter cykliczny i są prowadzone w w wynajętym lokalu mieszczącym się w Świętochłowicach przy ul. Korfantego 3 odbywały się tylko do 16.03. - tego dnia z powodu pandemii zostały zamknięte szkoły w całym kraju. Po rozpoznaniu sytuacji oraz własnych zasobów i możliwości zdecydowaliśmy się na prowadzenie części zajęć terapeutycznych i pracowni tematycznych zdalnie za pomocą platformy Zoom. Z uwagi na to iż naszymi podopiecznymi są dzieci z niepełnoprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną, nie wszystkie zajęcia mogliśmy w ten sposób przeprowadzić.

W tym roku szkolnym zajęcia terapeutyczne oraz pracownie tematyczne w znacznej większości zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Fundacji PZU oraz z Fundacji Pepco.

Zajęcia grupowe: muzykoterapia, Trening Umiejętności Społecznych-TUS, pracowania kulinarna oraz pracownia krawiecka.

Zajęcia indywidualne: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna w tym: nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej, edukacja matematyczna prowadzona metodą Montessori , TUS

2. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów:

11.01-15.01.  Szansowe zimowisko młodzieżowe -  integracyjny wyjazd zimowy do Międzybrodzia Bialskiego dla 20 uczestników oraz 4 opiekunów.

Zaplanowany Młodzieżowy Obóz Integracyjny „Wakacje w siodle”  do Odolanowa z uwagi na pandemię nie odbył się, jak również coroczny integracyjny rodzinny wyjazd weekendowy.

3. Organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, mający na celu promowanie akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zajęcia taneczne oraz ZUMBA dla dzieci i młodzieży – zajęcia odbywały raz w tygodniu, do marca stacjonarnie w Studiu Mfit Studio Fitnes w Rudzie Śląskiej , a od kwietnia transmitowane online, w utworzonej specjalnie na ten cel grupie na facebooku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach współpracy z Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach taneczno-ruchowych  2 razy w miesiącu po 2 godziny. Pod koniec marca miało się odbyć czwarte premierowe przedstawienie przygotowane przez naszych podopiecznych. Niestety tuż przed zaplanowanym występem pandemia uniemożliwiła nam realizację tego przedsięwzięcia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy dla wszystkich podopiecznych we współpracy z Fundacją „Spartanie Dzieciom” paczki mikołajkowe, które rozdawaliśmy podczas wydarzenia „Szansowy Mikołaj Drive-Thru” z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych i epidemiologicznych.

 1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy osobom niepełnosprawnym: w 2020 roku z uwagi na pandemię zamiast spotkań, porad i konsultacji prowadziliśmy telefoniczny Dyżur Wsparcia dla potrzebujących rodziców.

23.12 zorganizowaliśmy spotkanie integracyjno-świąteczne dla wszystkich podopiecznych w formie spotkania on-line. Jak co roku udzieliliśmy wsparcia kilku rodzinom nowonarodzonych dzieci z zespołem Downa oraz rodzinom oczekującym narodzin dziecka z trisomią 21 z terenu naszego województwa.

Z uwagi na pandemię nasze działania w miarę możliwości przeniosły się do strefy wirtualnej – przez cały rok prowadziliśmy dyskusyjno-informacyjne grupy dla rodziców oraz dla młodzieży.

 1. prowadzenie działalności informacyjnej mającej na celu oswajanie społeczeństwa z wizerunkiem osoby z zespołem Downa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu

W 2020 roku wydaliśmy podobnie jak w latach ubiegłych kalendarza ze zdjęciami dzieci z zespołem Downa na kolejny rok kalendarzowy (2021).

Nasza autorska wystawa pt. „21 uczuć zespołu Downa, czyli najpiękniejsza lekcja miłości” prezentującą 23 fotografie przedstawiające osoby z zespołem Downa w relacji ze swoimi najbliższymi wciąż cieszy się dużą popularnością.  Przez cały rok 2020 była prezentowana w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26.

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół osób z zespołem Downa SZANSA

z działalności w roku 2019

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:

 1. Pkd 85.60.z - działalność wspomagająca edukację,
 2. Pkd 86.90.a - działalność fizjoterapeutyczna,
 3. Pkd 86.90.e - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 87.30.z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 1. Pkd 88.10.z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 2. Pkd 58.11.z - wydawanie książek,
 3. Pkd 58.14.z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 4. Pkd 58.19.z - pozostała działalność wydawnicza,
 5. Pkd 85.10.z - wychowanie przedszkolne,
 6. Pkd 85.20.z - szkoły podstawowe,
 7. Pkd 85.31.a - gimnazja,
 8. Pkd 85.32.c - szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
 9. Pkd 85.51.z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 10. Pkd 85.59.b - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 11. Pkd 93.29.z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 12. Pkd 23.41.z - produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,
 13. Pkd 23.69.z - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
 14. Pkd 68.20.z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje :

 1. Pkd 94.99.z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 85.60.z - działalność wspomagająca edukację,
 2. Pkd 85.51.z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 3. Pkd 85.52.z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 4. Pkd 85.59.b - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 5. Pkd 86.90.a - działalność fizjoterapeutyczna,
 6. Pkd 86.90.e - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 88.10.z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 1. Pkd 88.99.z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 58.11.z - wydawanie książek,
 2. Pkd 58.19.z - pozostała działalność wydawnicza,
 3. Pkd 63.11.z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 1. Pkd 63.99.z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. Pkd 90.01.z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 3. Pkd 90.02.z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 4. Pkd 93.29.z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Najważniejsze kierunki działań

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem downa poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć terapeutycznych grupowych oraz indywidualnych,
 2. Integracja z najbliższym środowiskiem poprzez wspólne imprezy okolicznościowe, rodzinny wyjazd wakacyjny
 3. Udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzicom dzieci z zespołem downa poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami oraz szkoleń i warsztatów mających na celu poprawę funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego.

Opis działań podjętych w roku 2019

 1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa grupowych i indywidualnych, w których uczestniczyli wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Wszystkie zajęcia odbywały się w wynajętym lokalu mieszczącym się w Świętochłowicach przy ul. Korfantego 3.

Działania prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rodzin dzieci z zespołem Downa mają charakter cykliczny. Od 19 lat kontynuujemy nasze zadania modyfikując je i dostosowując do wciąż rosnących i zmieniających się z wiekiem dzieci potrzeb.

Zajęcia grupowe: terapia płynności mowy,  gimnastyka korekcyjna, „angielski w podróży”, muzykoterapia, zumba, zajęcia taneczne, grupa teatralna, sensoplastyka dla dzieci młodszych.

Zajęcia indywidualne: nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej, terapia logopedyczna i pedagogiczna - rozwój społeczny i komunikacja (TUS), edukacja matematyczna prowadzona metodą Montessori – dla dzieci w wieku szkolnym.

2.Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów:

25.05.-27.05. – wyjazd integracyjny dla rodzin młodszych dzieci do Międzybrodzia Bialskiego.

9.01-13.02.   zimowisko młodzieżowe -  integracyjny wyjazd zimowy do Wisły dla 20 uczestników oraz 4 opiekunów.

21.07.- 3.08. Młodzieżowy Obóz Integracyjny „Wakacje w siodle”  do Odolanowa dla 24 uczestników i 4 opiekunów. Obóz odbywał się w Ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym LBN HUTA.

11.-13.10.-  Integracyjny Rodzinny Wyjazd Weekendowy do Istebnej dla 21 rodzin.

3.Organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, mający na celu promowanie akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zajęcia taneczne oraz zumba dla dzieci starszych – zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu po 2h przez cały rok szkolny.

3.01. odbyło się rodzinne kolędowanie dla wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia

W ramach współpracy z Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach taneczno-ruchowych  2 razy w miesiącu po 2 godziny.

26.02.-7.03. - Warsztaty „Normalnie się pracuje” - cykl spotkań dotyczących możliwości zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

poitrowice, andrzejki przedstawienie muzyczno-taneczne pt „Cztery pory uczuć” przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia biorących udział w zajęciach teatralnych. Pokaz odbył się w teatrze ROZBARK w Bytomiu i został ponownie zaprezentowany podczas Ceremonii zakończenia Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na Stadionie Śląskim oraz podczas gościnnego występu na Charytatywnym Pikniku organizowanym przez Fundację „Pomóc więcej” na rzecz podopiecznej Fundacji.

24.03. z okazji XIII Światowego Dnia Osób z zespołem Downa zorganizowaliśmy Czwarty Charytatywny Maraton Zumby.

28.03. - odbyło się

2.06. Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka

19.09. - wspólne spotkanie na kręglach dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów.

29.11. odbyła się zabawa Andrzejkowa dla dzieci i młodzieży zorganizowana wspólnie z Zespołem Edukacji Wspomagającej ze Swiętochłowic podczas zabawy nasza grupa teatralna zaprezentowała przedstawienie muzyczno-taneczne pt „Cztery pory uczuć” .

W okresie przedświątecznym odbyło się również wspólne wyjście do kręgielni dla wszystkich podopiecznych z okazji Mikołaja oraz wspólne  rodzinne pieczenie pierników w Pizzerii „Pod Drewnianym Bocianem” - 8.12.

 1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy osobom niepełnosprawnym: w 2018 roku kontynuowaliśmy Dyżur Wsparcia oraz spotkania integracyjne dla rodziców, mające na celu poprawę funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego. Jak co roku udzieliliśmy wsparcia kilku rodzinom nowo narodzonych dzieci z zespołem Downa z terenu naszego województwa.
 2. prowadzenie działalności informacyjnej mającej na celu oswajanie społeczeństwa z wizerunkiem osoby z zespołem Downa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu

W 2018 roku wydaliśmy podobnie jak w latach ubiegłych kalendarza ze zdjęciami dzieci z zespołem Downa na kolejny rok kalendarzowy, ulotki i plakaty związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz organizowanymi wydarzeniami (Charytatywny maraton Zumby, występ grupy teatralnej w Bytomskim Teatrze Rozbark )

Nasza autorska wystawa pt. „21 uczuć zespołu Downa, czyli najpiękniejsza lekcja miłości” prezentującą 23 fotografie przedstawiające osoby z zespołem Downa w relacji ze swoimi najbliższymi wciąż cieszy się dużą popularnością odwiedzając miejsca związane z edukacją i terapią na terenie całego województwa.

 

 

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół osób z zespołem Downa SZANSA
z działalności w roku 2018
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
 1. Pkd 85.60.z - działalność wspomagająca edukację,
 2. Pkd 86.90.a - działalność fizjoterapeutyczna,
 3. Pkd 86.90.e - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 87.30.z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 1. Pkd 88.10.z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 1. Pkd 58.11.z - wydawanie książek,
 2. Pkd 58.14.z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 3. Pkd 58.19.z - pozostała działalność wydawnicza,
 4. Pkd 85.10.z - wychowanie przedszkolne,
 5. Pkd 85.20.z - szkoły podstawowe,
 6. Pkd 85.31.a - gimnazja,
 7. Pkd 85.32.c - szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
 8. Pkd 85.51.z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 9. Pkd 85.59.b - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 10. Pkd 93.29.z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 11. Pkd 23.41.z - produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,
 12. Pkd 23.69.z - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
 13. Pkd 68.20.z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje :
 1. Pkd 94.99.z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 85.60.z - działalność wspomagająca edukację,
 2. Pkd 85.51.z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 3. Pkd 85.52.z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 4. Pkd 85.59.b - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 5. Pkd 86.90.a - działalność fizjoterapeutyczna,
 6. Pkd 86.90.e - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 88.10.z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 1. Pkd 88.99.z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 1. Pkd 58.11.z - wydawanie książek,
 2. Pkd 58.19.z - pozostała działalność wydawnicza,
 3. Pkd 63.11.z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 1. Pkd 63.99.z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. Pkd 90.01.z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 3. Pkd 90.02.z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 4. Pkd 93.29.z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 
Najważniejsze kierunki działań
 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem downa poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć terapeutycznych grupowych oraz indywidualnych,
 2. Integracja z najbliższym środowiskiem poprzez wspólne imprezy okolicznościowe, rodzinny wyjazd wakacyjny
 3. Udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzicom dzieci z zespołem downa poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami oraz szkoleń i warsztatów mających na celu poprawę funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego.
 
Opis działań podjętych w roku 2018
 1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa grupowych i indywidualnych, w których uczestniczyli wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Wszystkie zajęcia odbywały się w wynajętym lokalu mieszczącym się w Świętochłowicach przy ul. Korfantego 3.
Działania prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rodzin dzieci z zespołem Downa mają charakter cykliczny. Od 18 lat kontynuujemy nasze zadania modyfikując je i dostosowując do wciąż rosnących i zmieniających się z wiekiem dzieci potrzeb.
Zajęcia grupowe: terapia płynności mowy,   gimnastyka korekcyjna, „angielski w podróży”, muzykoterapia, zumba, zajęcia taneczne, grupa teatralna, sensoplastyka dla dzieci młodszych.
Zajęcia indywidualne: nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej, terapia logopedyczna i pedagogiczna - rozwój społeczny i komunikacja (TUS), edukacja matematyczna prowadzona metodą Montessori – dla dzieci w wieku szkolnym.
2.Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów:
25.05.-27.05. – wyjazd integracyjny dla rodzin młodszych dzieci do Miedzybrodzia Bialskiego.
27.01-1.02.   zimowisko młodzieżowe -  integracyjny wyjazd zimowy do Zwardonia dla 14 uczestników oraz 4 opiekunów.
22.07.- 4.08. Młodzieżowy Obóz Integracyjny „Wakacje w siodle”  do Odolanowa dla 20 uczestników i 4 opiekunów. Obóz odbywał się w Ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym LBN HUTA.
5.10.-  Integracyjny Rodzinny Weekend w górach w Istebnej.
3.Organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, mający na celu promowanie akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych
Zajęcia taneczne oraz zumba dla dzieci starszych – zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu po 2h przez cały rok szkolny.
4.01. odbyło się rodzinne kolędowanie dla wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia
W ramach współpracy z Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach taneczno-ruchowych  2 razy w miesiącu po 2 godziny.
21.03.   z okazji XIII Światowego Dnia Osób z zespołem Downa odbyło się przedstawienie muzyczno-taneczne pt „Cztery pory uczuć” przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia biorących udział w zajęciach teatralnych. Pokaz odbył się w teatrze ROZBARK w Bytomiu i został ponownie zaprezentowany podczas Ceremonii zakończenia Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na Stadionie Śląskim oraz podczas gościnnego występu na Charytatywnym Pikniku organizowanym przez Fundację „Pomóc więcej” na rzecz podopiecznej Fundacji.
22.04. z okazji XIII Światowego Dnia Osób z zespołem Downa zorganizowaliśmy Trzeci Charytatywny Maraton Zumby.
15.06. zorganizowaliśmy Kolejny Szansowy Bal dla wszystkich naszych podopiecznych na zakończenie zajęć terapeutycznych w Stowarzyszeniu w roku szkolnym 2017/18
30.11. odbyła się zabawa Andrzejkowa dla dzieci i młodzieży.
W okresie przedświątecznym odbyło się również wspólne wyjście do kręgielni dla wszystkich podopiecznych z okazji Mikołaja oraz wspólne  rodzinne pieczenie pierników w Pizzerii „Pod Drewnianym Bocianem” - 16.12.
 
 1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy osobom niepełnosprawnym: w 2018 roku kontynuowaliśmy Dyżur Wsparcia oraz spotkania integracyjne dla rodziców, mające na celu poprawę funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego. Jak co roku udzieliliśmy wsparcia kilku rodzinom nowonarodzonych dzieci z zespołem Downa z terenu naszego województwa.
 2. prowadzenie działalności informacyjnej mającej na celu oswajanie społeczeństwa z wizerunkiem osoby z zespołem Downa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu
W 2018 roku wydaliśmy podobnie jak w latach ubiegłych kalendarza ze zdjęciami dzieci z zespołem Downa na kolejny rok kalendarzowy, ulotki i plakaty związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz organizowanymi wydarzeniami (Charytatywny maraton Zumby, występ grupy teatralnej w Bytomskim Teatrze Rozbark )
Nasza autorska wystawa pt. „21 uczuć zespołu Downa, czyli najpiękniejsza lekcja miłości” prezentującą 23 fotografie przedstawiające osoby z zespołem Downa w relacji ze swoimi najbliższymi wciąż cieszy się dużą popularnością – w roku 2018 została zaprezentowana w następujących miejscach:
16.02.  - 09.03.Miejski Dom Kultury – Mikołów, ul. Rynek 19
17.04.– 31.05. Miejski Dom Kultury – Łaziska Górne, ul. Św. Jana Pawła II nr 2
04.07. – 05.08. Centrum Organizacji Pozarządowych – Katowice, ul. Młyńska 5
07 – 30.09. Biblioteka – Katowice, ul. Wajdy 21 - Filia nr 16
02 – 30.10. Biblioteka – Katowice, ul. Piastów 20 - Filia nr 14
03 – 30.11. Biblioteka – Katowice, ul. Rybnicka 11- Filia nr 16