Przeskocz do treści

Główne cele

Głównymi punktami naszej wieloletniej działalności są:  

  • wspomaganie rozwoju społecznego i psychofizycznego dzieci i młodzieży z zespołem Downa poprzez uczestnictwo w ogólnorozwojowych indywidualnych i grupowych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych oraz rozwijających zdolności i pasje
  • udzielanie wsparcia rodzicom poprzez organizowanie Grup Wsparcia, spotkań ze specjalistami oraz szkoleń i warsztatów mających na celu poprawę funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego oraz pomoc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów dotyczących wychowania, opieki medycznej i edukacji dziecka z zespołem Downa

 

  • integracja z najbliższym środowiskiem poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych, pikników oraz wyjazdów wakacyjnych i weekendowych.

 

  • rozwijanie samodzielności oraz nauka funkcjonowania w najbliższym środowisku społecznym poprzez wspólne wyjścia do teatru, kina czy na koncerty oraz do kawiarni czy restauracji.

 

  • poprawa wizerunku osób z zespołem Downa w społeczeństwie poprzez działalność wydawniczą(poradniki, kalendarze, ulotki) wystawy, itp.

 

Dla rodziców najmłodszych dzieci prowadzimy spotkania o charakterze edukacyjno-terapeutycznym i wspierającym. Dostarczają one rodzicom niezbędnych informacji dotyczących opieki nad dzieckiem z wadą genetyczną oraz uczą ich jak  wykorzystywać decydujący okres w życiu dziecka do intensywnego wspomagania jego rozwoju. W ramach spotkań terapeutycznych najmłodsze dzieci uczestniczą wraz z rodzicami w zajęciach muzykoterapeutycznych i rytmicznych a rodzice w spotkaniach Grupy Wsparcia.

 

W roku 2011 rozpoczęliśmy projekt mający na celu rozwijanie samodzielności naszej młodzieży podczas samodzielnych obozów młodzieżowych wakacyjnych i weekendowych. Ponieważ wyjazdy spełniły swoje główne zadanie kontynuujemy obozy młodzieżowe w czasie każdych wakacji. Dzięki samodzielnym wyjazdom uczestnicy uczą się samodzielności, odpowiedzialności za siebie i za innych, współpracy w grupie oraz w sposób praktyczny nabywają zasady funkcjonowania w społeczeństwie, czują się również dojrzalsi, pewniejsi siebie i z większym zapałem pokonują kolejne kroki do usamodzielniania.

 

Dzięki działalności Stowarzyszenia rodziny nowonarodzonych dzieci z zespołem Downa otrzymują wsparcie w pierwszym, najtrudniejszym momencie po narodzinach ich dziecka często jeszcze podczas pobytu na oddziale położniczym. Dzięki organizowanym przez nas spotkaniom Grup Wsparcia pomagamy im przejść przez wszystkie trudne momenty związane z narodzeniem oraz sprawowaniem opieki nad swoim dzieckiem. Dostarczamy rodzicom niezbędnych informacji z zakresu wychowania, pielęgnacji i rehabilitacji dziecka i uczymy ich jak sobie radzić z problemami z tym związanymi poprzez regularne spotkania, w tym również spotkania ze specjalistami. Poprzez przynależność do grupy społecznej o podobnych problemach rodzice dzieci z zespołem Downa nie czują się osamotnieni i chętniej podejmują wysiłek zmierzający do rehabilitacji i edukacji swojego dziecka. Między rodzicami nawiązują się przyjaźnie, dzięki którym łatwiej jest pokonywać kolejne trudności i problemy związane z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka, łatwiej godzić się z porażkami i zawiedzionymi nadziejami co przecież również bywa naszym udziałem.

Udział dzieci i młodzieży w zajęciach grupowych rozwija poczucie własnej wartości, kształtuje wyobraźnię, rozwijają indywidualne zdolności oraz uczy się współpracy w grupie oraz nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych relacji rówieśniczych. Muzykoterapia i zajęcia manualno-plastyczne pozwalają naszym podopiecznym na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań a także zaprezentowania się szerszej publiczności poprzez udział w wystawach i występach. Prowadzimy też zajęcia z niepłynności mowy dla dzieci wieku szkolnym, które przejawiają takie trudności.

Zajęcia indywidualne z terapeutami to jeden z najważniejszych elementów terapii dzieci młodszych.

  • Organizujemy terapię logopedyczną wspomagającą komunikację, terapię pedagogiczna rozwijająca funkcje poznawcze, koordynacje wielozmysłową oraz myślenie przyczynowo – skutkowe. Zajęcia z nauki czytania według J. Cieszyńskiej pomagają w rozwoju mowy oraz nabywaniu i doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Edukacja matematyczna prowadzona metodą Montesorii dla dzieci w wieku szkolnym, która nieco poprawia rozwój myślenia matematycznego i abstrakcyjnego. Staramy się też rozwijać zainteresowania i wrodzone talenty naszych podopiecznych proponując im udział w zajęciach doskonalących ich umiejętności i pasje takich jak kurs tańca towarzyskiego, ZUMBA, warsztaty teatralne ( w mamach współpracy z Teatrem ROZBARK w Bytomiu) itp.

Współpracujemy z terenowymi oddziałami Olimpiad Specjalnych, w których nasi podopieczni odnoszą swoje własne wielkie sukcesy.

Dodaj komentarz