Stowarzyszenie Projekty

12

paź

Projekty PDF Drukuj Email


Realizowane projekty w ramach otrzymanych dotacji

 

 • 2001r Pomoc rodzinie po przyjściu na świat dziecka z ZD – ROPS (10 000zł)
 • 2002r Wspomaganie rozwoju dzieci z ZD w środowisku rodziny i przyjaciół – Fundacja Batorego (5 000zł)
 • 2002r Pomoc rodzinie po przyjściu na świat dziecka z ZD – PFRON (6 000zł)
 • 2003r Wspomaganie rozwoju dzieci z ZD – NBP (4 000zł)
 • 2003r Wspomaganie rozwoju dzieci z ZD oraz udzielenie wsparcia ich najbliższym - ROPS (13 500zł)
 • 2004r Wspomaganie rozwoju oraz poprawa funkcjonowania dzieci z zespołem Downa w środowisku rodziny i przyjaciół – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (16 000zł)
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z ZD oraz poprawach ich  funkcjonowania w rodzinie - NBP (4000zł)
 • 2004r Wspomaganie rozwoju dzieci z ZD - Fundacja TVN „nie jesteś sam” (5 000zł)
 • 2003-2005r – trzyletnie porozumienie z PFRON-em (oddział śląski) na realizację programu wspierającego rozwój dziecka z zespołem Downa oraz jego najbliższych (21 160zł)
 • 2005r Wspomaganie rozwoju dzieci z ZD oraz udzielenie wsparcia ich najbliższym - Bankowa Fundacja L.Kronnenberga (11 000zł)
 • 2005r Wspomaganie rozwoju dzieci z ZD oraz poprawa ich funkcjonowania w rodzinie  – ROPS (19 800zł)
 • 2005/6r Wspomaganie rozwoju oraz poprawa funkcjonowania dzieci z zespołem Downa oraz ich rodzin w najbliższym środowisku – Fundacja PZU (23 980zł)
 • 2006r Poprawa funkcjonowania dzieci z zespołem Downa oraz wsparcie ich najbliższej rodziny - ROPS (21 500zł)
 • 2006/7r – Wspomaganie rozwoju oraz poprawa funkcjonowania dzieci z zespołem Downa oraz udzielenie wsparcia ich najbliższym – Fundacja PZU  ramach programu Rozwijanie Aktywności Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży (28 620zł)
 • 2007r – Poprawa funkcjonowania dzieci z zespołem Downa w ich najbliższym środowisku oraz wszechstronne wsparcie ich rodziny. ROPS ( 16 700zł)
 • 2008r - Poprawa funkcjonowania dzieci z Zespołem Downa w ich najblizszym środowisku oraz wszechstronne wsparcie ich rodziny.ROPS (16 200)